Blog

23/2/2024

Mikor és hogyan tud érvényesülni a védelemhez való jog?

Az ebbe a kategóriába tartozó jogok biztosítják, hogy a gyermekek védelmet élvezzenek a nem biztonságos, tisztességtelen vagy veszélyes gyakorlatokkal (például drogfogyasztás), a visszaélésekkel (például gyermekkereskedelem), és az erőszakkal szemben. 

A gyermekek társadalomban elfoglalt pozíciója gyengébb, mint a felnőtteké, ezért is kell, hogy jogaik egyfajta védelmet nyújtsanak nekik. A védelem nemcsak a szülők dolga, hanem mindenki másé is, aki a gyerekekkel kapcsolatba kerül, így a családnak, a kisközösségnek, az intézményeknek és szakembereknek, de a törvényeket alkotóknak is figyelnie és védenie kell a gyerekeket.

A társadalomnak meg kellene védenie a gyerekeket a háborútól, és minden olyan dologtól, ami veszélybe sodorhatja őket. Napjainkban kiemelt feladat a gyerekek megvédése a kortársbántalmazástól (bullying), viszont ezt intézményes keretek között jó gyakorlatok, jól működő panaszkezelési mechanizmus nélkül nem lehet megvalósítani: így a gyerekek fizikai és lelki szükségletei könnyen sérülhetnek. 

A gyerek még ilyen tekintetben is kiszolgáltatott: a védelemhez való jogát is csak egy másik személy, egy felnőtt védelmező közreműködése által tudja gyakorolni. Amennyiben a gyerekekkel foglalkozó felnőttek kiválasztása során nem kiemelt szempont a gyermekvédelem, illetve a felnőttek képzése, érzékenyítése nem kiemelt fontosságú, akkor a védelemhez való jog nagyon könnyen sérülhet.

Unicef - Gyermekjogok
Legfrissebb

Esemény

18/5/2024

Legyünk mind a remény hangja! - Filmvetítés Fóton

A szabadság hangja című film fóti vetítése után izgalmas beszélgetést zajlott.

Blog

2/5/2024

Mi vagyunk a jelzőrendszer

A Pedofília és egyház címmel zajlott beszélgetésen részt vett alelnökünk.

Blog

23/2/2024

Gyermekjogi Klinika

A Gyermekjogi Klinikát, jogi, pszichológiai, gyermekvédelmi szaktudású...