Blog

23/2/2024

Mi az a fejlődéshez való jog?

Ebbe a csoportba tartoznak azok a jogok, amelyek a gyermek fizikailag és szellemileg egészséges fejlődéséhez szükségeltetnek, beleértve az oktatáshoz és a játékhoz való jogot, az információhoz való hozzáférés jogát, a vallásszabadsághoz való jogot és a kulturális tevékenységekben való részvétel jogát

A gyermek fejlődéshez való joga akkor is sérül, ha nem él általános jólétben, azaz nélkülözik, alapvető emberi, fizikai szükségletei nem elégülnek ki, vagy ezek előteremtéséhez dolgoznia szükséges.

Unicef - Gyermekjogok
Legfrissebb

Blog

23/2/2024

Mentorálás

A szabályzatok megalkotásán és a hozzájuk kapcsolódó feladatok...

Esemény

23/2/2024

Sikeresen lezajlott a 2. Gyermekjogi Napok Sapientián

A konferencia azt a 45. évvel ezelőtti, mérhetetlenül fontos kezdeményezést...

Blog

23/2/2024

Mi az a fejlődéshez való jog?

Ebbe a csoportba tartoznak azok a jogok...