Blog

23/2/2024

Mit jelent a részvételhez való jog?

Ez a jog annak az elismerése, hogy a gyerekek – életkorukhoz és érettségükhöz képest fokozatosan egyre nagyobb mértékben – kompetensek az önmagukat érintő döntések meghozatalában.

A részvételi jog „gyereknyelven” annyit jelent, hogy megkérdezzük a gyermekeket, hogy egy adott kérdésről mit gondolnak. Minden embernek hozzátartozik alapvető emberi méltóságához, hogy kinyilvánítsa érzéseit, véleményét, amelynek csak a másik emberi méltósága szabhat határt. Ez a gyerekekre is ugyanilyen módon igaz és érvényes, a gyakorlatban mégis azt látjuk, hogy hazánkban a mostani állapot szerint nem működik, ezért célunk intézményesített szinten platformot biztosítani ehhez. 

Milyen indirekt hasznokat hoz, ha hagyjuk, sőt támogatjuk, hogy a gyermekek gyakorolhassák részvételi jogukat? 

  • A valódi részvételi jog biztosítása megerősítő a közösségek számára, egymás véleményének meghallgatására, tiszteletben tartására és a vélemény rendezett, emberi méltóságot nem sértő módon való közvetítésére nevel. Ennek nyomán, biztonságosabb, átláthatóbb, összetartóbb közösségek születhetnek.
  • A jól működő, érzékeny részvételi modell hangot ad a gyerekeknek és ezzel

hozzájárul a bántalmazásra hajlamosító zárt rendszer megbontásához a gyermek oldalán. 

  • A részvételi jog megerősítése felébreszti a gyermek mozgásterét, és felelősségét is felébreszti, érzékenyíti őket, nem utolsósorban pedig demokráciára és aktív állampolgárságra nevel.

Korlátozza-e a szülők jogait gyermekük részvételi joga? 

Éppen ellenkezőleg! A részvételi jog segíti a szülők becsatornázását az intézmények működésébe, ennek köszönhetően szabadon elmondhatják a véleményüket. Részt vehetnek a gyermekükről szóló intézményi döntések meghozatalában, ahol mindig visszajelzést vagy magyarázatot kell(ene) kapjanak a meghozott döntésekről. Jó esetben a későbbiekben a döntés hatásairól (utókövetés) is megkérdezik a véleményüket.

Unicef - Gyermekjogok
Legfrissebb

Hír

11/4/2024

Fontos gyermekjogi vonatkozásai is vannak a Dignitas Infinita című új pápai doktrinának

Ferenc pápa most is valami eredeti és mégis a múlttal összhangban lévőt alkotott

Blog

23/2/2024

Mi az a fejlődéshez való jog?

Ebbe a csoportba tartoznak azok a jogok...

Esemény

1/3/2024

A periférián élő gyermekek jogairól tartottak konferenciát a Sapientián

A november 30. és december 1. között zajló konferencia...