Hír

11/4/2024

Fontos gyermekjogi vonatkozásai is vannak a Dignitas Infinita című új pápai doktrinának

Régóta nagy várakozás övezte Ferenc pápa lelkipásztori gondolkodásának újabb gyümölcsét, véleményformálását olyan sokakat megosztó kérdésekben mint az abortusz, az eutanázia, a béranyaság és a gender-ideológia. Egy sok szempontból “liberális” pápától különösen nagy érdeklődésre tartott számon a végül Dignitas Infinita vagyis Végtelen méltóság címen publikált doktrina.

A vállalás nem volt kevesebb, minthogy a közel öt éven át előkészített dokumentum összegyűjti és megerősíti, azt amit az előző pápák mondtak ezekről a témákról, ugyanakkor ezek kiegészülnek a jelenlegi pápa által kínált újításokkal.

Ahogy a dokumentumot bemutató sajtótájékoztatón elhangzott: Az Egyház fokozatosan egyre jobban megértette az emberi méltóság jelentését a maga végtelen összetettségében, míg végül eljutott arra a felismerésre, hogy minden emberi lény méltósága minden körülményen felül érvényesül.

Ferenc pápa lelkipásztori küldetése nem tudná ennél jobban alátámasztani az emberi méltóság mindenek felett álló voltát: Ferenc pápának nemcsak gondolatai fakadnak ebből a felismerésből, hanem a viselkedése és az a bánásmód és hozzáállás is, ami a betegekhez, a bűnözőkhöz és az elfeledett csoportokhoz való hozzállását jellemzi. Ahogy odafigyel rájuk.

A dokumentum egyértelműen elítéli az abortuszt: „az abortusz elfogadása az emberi elmében, a viselkedésben, sőt magában a jogban is beszédes jele az erkölcsi érzék rendkívül veszélyes válságának”.

A doktrina számos új, korábban ilyen részletességgel nem tárgyalt kérdéssel is foglalkozik, beleértve a béranyaságot, amely „sérti” mind az anya, mind a gyermek méltóságát, aki ilyenkor „pusztán tárggyá válik”, valamint a „gender-elméletet”, amelyet „rendkívül veszélyesként” ír le.”

Gender témában a dokumentumban olvasható: "A személyes önrendelkezés vágya, ahogyan azt a gender-elmélet előírja, távol kerül attól az alapvető igazságtól, hogy az emberi élet ajándék, és egyenlővé lesz azzal, amikor az ember enged az ősi kísértésnek: magunkat Istenné tesszük, versenybe szállva az evangéliumban nekünk kinyilatkoztatott szeretet igazi Istenével."

A nemváltással kapcsolatban a dokumentum azt is megjegyzi, hogy a nemváltással kapcsolatos beavatkozások általában “veszélyeztetik azt az egyedülálló méltóságot, amelyet a személy a fogantatás pillanatától kapott.” Továbbá ennél a témánál az „igazság elfogadásának fontosságáról is beszél. Felhívja a figyelmet arra a társadalmilag átható meggyőződésre, miszerint az ember „mindenható”, és „azt hiszi, hogy intelligenciájával és akaratával mindent úgy képes felépíteni, mintha semmi sem létezett volna előtte, mintha nem lenne olyan valóság, ami már eleve megadatott volna neki. "

A dokumentumot áthatja a Ferenc pápa által gyakorolt minden ember el- és befogadásának elve. Ahogy a sajtótájékoztatón is hangsúlyozták: és itt valóban mindenkiről van szó, mindenkiről.

Forrás: New Vatican document highlights Church’s ‘ever-greater understanding of human dignity’

Legfrissebb

Blog

23/2/2024

Mikor és hogyan tud érvényesülni a védelemhez való jog?

Az ebbe a kategóriába tartozó jogok biztosítják, hogy...

Esemény

18/5/2024

Legyünk mind a remény hangja! - Filmvetítés Fóton

A szabadság hangja című film fóti vetítése után izgalmas beszélgetést zajlott.

Blog

23/2/2024

Rendezvényeink

Egymás után két évben sikerült megrendeznünk szakmai partnereinkkel...